logo

آدرس:

ایران، شیراز، خیابان زرهی، حدفاصل چهارراه هوابرد و شبان، روبروی پیش دبستانی شهرراز، پلاک 64، سرپرستی فروش آتیه سازان بیمه سامان
Email: Info@Sic24.ir
Mobile: 09179248828
SMS Panel: 10000200100100

دعوت به همکاری

مصاحبه خرداد ماه 98 ردیف شماره همراه نتیجه 1 0917***2225 مردود 2 0917***2635 قبول 3 0917***7896 قبول 4 0935***7444 قبول 5 0935***7445 مردود 6 0935***7446 مردود 7 0935***7447 مردود 8 0935***7448 مردود 9 0935***7449 مردود 10 0935***7450 مردود 11 0935***7451 مردود 12 0935***7452 مردود 13 0935***7453 مردود 14 0935***7454 مردود 15 0935***7455 مردود 16 0935***7456 مردود 17 0935***7457 قبول 18 0935***7458 قبول 19 0935***7459 قبول 20 0935***7460 قبول ...

بیشتر بخوانید