logo

آدرس:

ایران، شیراز، خیابان زرهی، حدفاصل چهارراه هوابرد و شبان، روبروی پیش دبستانی شهرراز، پلاک 64، سرپرستی فروش آتیه سازان بیمه سامان
Email: Info@Sic24.ir
Mobile: 09179248828
SMS Panel: 10000200100100

بیمه نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، بغیر از راننده مسبب حادثه.

خطرات مورد تعهد

در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است:

  1. تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه
  2. خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود
  3. پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث  شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)
  4. جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.
  5. جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث

خطرات خارج از تعهد

موارد زیر از شمول بیمه شخص ثالث خارج است:

  1. خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه
  2. خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه
  3. خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
  4. خسارت‌های ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم
  5. خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد

 

توجه: در نگهداری از اصل بیمه نامه ثالث دقت بیشتری صورت گیرد زیرا درصورت مفقود شدن اصل بیمه نامه بیمه نامه المثنی صادر نمی گردد و بیمه گر صرفاً گواهی مفقودی بیمه نامه را صادر می نماید و همچنین در زمان تمدید بیمه نامه، سابقه تخفیفی بیمه نامه قبلی در دوره جدید لحاظ نمی شود…(البته چنانچه سابقه بیمه نامه قبلی نزد شرکت بیمه سامان باشد بدلیل دسترس بودن سوابق محاسبه تخفیف پس از استعلام داخلی اعمال می شود.)

استعلام قیمت


منبع:Si24.ir